Nem rendelhetsz ebből az országból. United States

Általános Szerződési Feltételek


Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató: MMD Kreatív Stúdió Kft.  és a Szolgáltató által üzemeltetett www.mmd.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.mmd.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.


Szolgáltató Adatai:


Név: MMD Kreatív Stúdió Kft.
Székhely és levelezési cím: 5900 Orosháza, Táncsics M. u. 24.
Ügyfélszolgálat: megegyezik a székhellyel
Telefonszáma: +36 68 412 182
Mobil: +36 30 485 4047
Email cím:  mmd@mmd.hu
Cégjegyzékszám: Cg. 04-09-015208
Bejegyző bíróság megnevezése: Gyulai Törvényszék mint cégbíróság
Adószám: 27315417-2-04
Bankszámlát vezető bank neve: Budapest Bank
Bankszámlaszám: 10101102-44623000-01005007

Nyitva tartás:

Hétfő:08-16h
Kedd:08-16h
Szerda:08-16h
Csütörtök:08-16h
Péntek:08-16h
Szombat:Telefonos egyeztetés után.
Vasárnap:Zárva

1. A webáruház használatával kapcsolatos tájékoztató


1.1. A Szolgáltató webáruházában http://mmd.hu csak regisztrálás, regisztráció készítése után lehet
megrendelést leadni, vásárolni.


1.2 Az adott áru megrendelésének időpontja az az időpont, amikor Ügyfél a megrendelését online áruházunkon keresztül hozzánk eljuttatja. Ebben az esetben  az ügyfél és a szolgáltató között adásvétel jön létre.


1.3 Megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik, ami munkanapokon 8-16 óra között zajlik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. A 16 óra után leadott anyagokat Szolgáltató következő munkanapi anyagleadásnak tekinti. A hozott anyag tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának. Amennyiben a hozott anyag nyomdakésszé alakítását Szolgáltató végezte, a megadott e-mail-en látványtervet küld Felhasználó részére, mely elfogadása esetén Szolgáltató legyártja az anyagot. Az elfogadott látványtervből gyártott termékek után tartalmi reklamációt Szolgáltató nem fogad el és annak tartalmáért nem felel.


1.4 A megrendelt áru jellemzőiről és a Bruttó/Nettó árakról a Termékoldalról (a konkrét árucikk egyedi információs oldaláról) lehet tájékozódni. A feltüntetett képek helyenként illusztrációk. Az esetleges elírásokból vagy a webáruház technikai hibáiból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

1.5 Ügyfél megrendelése csak akkor lép életbe, ha a Szolgáltatótól az online megrendeléséről automata visszaigazoló e-mailt kap az Ügyfél által beregisztrált e-mail címre. Amennyiben Ügyfél nem kapott ilyen e-mailt akkor valószínűleg nem fejezte be a rendelést, vagy valamilyen technikai hiba történt.


1.6 Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll módjában elkészíteni, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.


1.7 Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyagok, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!


2. Megrendelés lépései


- regisztráció (csak vásárlás esetén)
- termék kiválasztása
- kosár használata
- megrendelés összeállítása
- termékek, bevitt adatok ellenőrzése, javítása,
- megrendelés elküldése
- megrendelés visszaigazolása
- Szolgáltató által szerkesztett anyag elküldése
- jóváhagyás visszaigazolása


3. Fizetés módok


3.1 A Szolgáltató 3 fizetési módot ajánlt fel a megrendelt termékek ellenértékének kifizetésére:
- Fizetés személyes átvétel esetén a Szolgáltató telephelyén.
- Fizetés házhoz szállítás esetén utánvéttel készpénzben.
- Fizetés "Előreutalással":
Előreutalás esetén az online megrendelés napján vagy legkésőbb az azt követő
munkanapon a Szolgáltató elküldi a díjbekérőt e-mailben. A díjbekérő tartalmazza a rendelés végösszegét, valamint az átutaláshoz szükséges bank adatokat is. 


3.2 A megrendelt termékek postázása, átvétele a Szolgáltató számlájára  való jóváírás után történik.

4. Szállítási feltételek


4.1 A házhoz szállítás szolgáltatással megrendelt termékek esetén a Magyar Posta fogja kézbesíteni a csomagot. A megrendelés leadásakor az Ügyfél köteles olyan valós postai címet megadni ahol munkanapokon 08:00 és 17:00 óra között elérhető és át tudja venni a megrendelt terméket. A pontatlan cím megadása miatt vagy nem postai cím miatt (pl. "a szomszédnak", nincs házszám, nincs közterület jellegének meghatározása...stb.) keletkező károkért (pl. ismételt kiszállítás költsége) a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2 Szállítási díj
0 - 10kg-os megrendelések: 1400 Ft

Utánvétes fizetés esetén a fenti ára + 200 Ft
Eltérő postaköltség esetén a Szolgáltató e-mail-ben vagy sms-ben értesíti az Ügyfelet.

5. Csomag nyomkövetés


5.1 csomagok online nyomon követhető a http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes amelyről a Posta értesítést küld.


5.2 Szállítási határidők:
Minden esetben e-mailen értesítjük az ügyfelet a várható szállítás időpontjáról
Raktáron lévő áru postai szállítása megrendelés elküldésétől számított 7 munkanap.
Ünnepnapok esetén a szállítási idő meghosszabbodhat.
Személyes átvétel esetén ügyfélszolgálatunk  ad felvilágosítást e-mail-ben .

5.3 Szállítással kapcsolatos káresemények és kártérítés:
Ha a postás láthatóan sérült (benyomódott vagy kiszakadt karton) csomagot szállított le akkor kártérítési igény bejelentéssel kell élni a postásnál.
a. A postástól kérni kell jegyzőkönyv felvételét, majd fotót kell készíteni a sérült dobozról. Ezt követően jelezni kell a problémát az Szolgáltató ügyfélszolgálatán lehetőleg még aznap, de legkésőbb a következő munkanapon.
b. Ha a sérülést Ügyfél az átvételt követően később vette észre és a csomag tartalma károsodott, akkor az átvétel időpontjától számított 3 naptári nap áll rendelkezésre, hogy jelentsék a problémát a Szolgáltató ügyfélszolgálatának. Amennyiben Ügyfél 3 naptári napnál később jelenti, akkor kártérítési igény nem érvényesíthető.

6. Jótállás (Garancia)


6.1 Kötelező jótállás


6.2. A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a polgári törvénykönyv és a 151/2003. Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.


6.3. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy a termék üzembe helyezésével kezdődik.


6.4. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő.


6.5. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.


6.6. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.


7 . Elállás 45/2014. (II.26.) számú kormányrendelet


7.1. A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználót nem illeti meg az elállás joga, mivel Szolgáltató a nyomdai termékeket Felhasználó egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítja elő személyre szabottan. Kiszállítás esetén amennyiben Felhasználó elégedetlen a kapott nyomdai termékkel, a csomag átvétele után, írásban jelezheti azt Szolgáltató felé az mmd@mmd.hu e-mail címen. Szolgáltató köteles a megrendelő panaszára egy munkanapon belül érdemben reagálni.


7.2. Szolgáltató esetleges hibás teljesítés esetén a megrendelést maradéktalanul újragyártja az eredeti paraméterekkel.


7.3. A fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát


a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;


b. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;


7.4. Felhasználónak kiemelten ügyelnie kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Felhasználót terheli!

8. Árucsere, levásárlás


8.1. Ha a megvásárolt termék hibátlan és megfelel a vonatkozó Termékoldalon található paramétereknek, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket cserélni. Hibás termék vagy hibás teljesítés esetén a terméket a Szolgáltató köteles a megvásárolt termékkel megegyező paraméterekkel rendelkező másik termékre.


8.2. A Szolgáltató egyedi, feltételekhez kötött levásárlási lehetőséget biztosít mely szerint a megvásárolt termék értéke levásárolható más termékre abban az esetben is, ha a termék hibátlan és a vonatkozó Termékoldalon található paramétereknek is megfelel.


8.3. Levásárlás feltételek: A terméket hibátlan gyári állapotban, gyári csomagolásban vissza kell juttatni a Szolgáltató telephelyére. A visszaszállítás költsége az Ügyfelet terheli. A visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a Szolgáltató bevizsgálja a terméket majd sztornírozza a vásárlásról kiállított számlát amennyiben a termék visszavételre kerül. A Szolgáltató a termék vagy termékek -a számlán szereplő- árából számított 5% kezelési költséget számol fel amennyiben a termék hibátlan gyári állapotban van. Ha a termék hibás vagy viseltes, akkor a Szolgáltató egyedi ajánlatot tesz a kezelési költségre

9. PANASZKEZELÉS RENDJE


9.1. Cégünk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a következő elérhetőségeken jelezheti:


E-mail: mmd@mmd.hu
Postán vagy személyesen: 5900 Orosháza, Táncsics Mihály utca 24.


10. Személyes adatok védelme


10.1. A Szolgáltató bizalmasan kezeli az Ügyfél által a http://mmd.hu weboldalon megadott adatait. A megrendelő adatai a megrendelés lebonyolításához szükséges információk, melyek a következők lehetnek: megrendelő név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, adószám.

10.2. Az online webáruházban a megrendeléskor leadott megrendelő adatokat Szolgáltató nem adja ki harmadik fél számára mely alól egyetlen kivételt képez a szállítási cím, név és telefonszám átadása a futárcégnek amely feltétlenül szükséges házhoz szállításnál.


10.3. Az online webáruházban az Ügyfél saját fiókot hozhat létre, ahol kezelheti a megadott címeit, illetve megtekintheti a régebbi megrendeléseit. A belépéshez szükséges jelszót a Szolgáltató nem tudhatja és a rendszerben nem is látja. A rendszer viszont lehetőséget ad a Szolgáltatónak, hogy új jelszót hozzon létre az Ügyfélnek, de ekkor sem látható a Szolgáltató számára a régi -Ügyfél által megadott- jelszó. A Szolgáltató által történő új jelszó létrehozásnak általában akkor van szerepe amikor az Ügyfél elfelejti a jelszót és kéri a Szolgáltatót, hogy hozzon létre egy újat. Javasolt ez esetben, hogy az Ügyfél az új -Szolgáltató által létrehozott- jelszóval történő első belépést követően változtassa meg azt a sajátjára, melyet csak ő ismer.


10.4. A webáruház termékeinek, áraknak a megtekintéséhez nem szükséges regisztrálni, csupán a megrendeléshez szükséges a regisztráció.


10.5. Az Ügyfél köteles a weboldalon adatokat bizalmasan és másoktól elzártan kezelni. Az Ügyfél fiók idegenek által történő elérése és az ezekből keletkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget hiszen a belépési adat információk kizárólag az Ügyfél tulajdonában vannak.


11. Hírlevél szolgáltatás


11.1. Szolgáltató kizárólag a http://mmd.hu webáruházban regisztrált Ügyfeleknek küld hírlevelet alkalmanként. kb. havonta


11..2. Hírlevél lemondás: Amennyiben Ügyfél nem kíváncsi ezekre az levelekre, akkor lemondhatja a hírlevél szolgáltatást a hírlevél alján található lemondás linkre kattintva. A hírlevél szolgáltatást csak a regisztráció törlésével együtt tudjuk megoldani! (Tehát új rendelésnél újra regisztrálni kell).

12. Szerzői jogok


12.1. A Szolgáltató tulajdona alatt álló http://mmd.hu és az összes egyéb felületeken megjelenő írásos és képi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll! Bármilyen részleges vagy egész képi, írásos vagy stílusbeli másolás csak a Szolgáltató írásos engedélye után lehetséges!